Privacybeleid

Privacyverklaring

Rust-Oleum Europe - N.V. Martin Mathys S.A. en haar filialen, dochterondernemingen en werkmaatschappijen (het "Bedrijf", "wij", "ons") hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Dit privacybeleid ("Beleid") beschrijft hoe we persoonsgegevens over u verwerken, met inbegrip van de soorten persoonsgegevens die we verzamelen, de doeleinden waarvoor we ze gebruiken, de soorten derden met wie we ze delen en eventuele rechten die u hebt met betrekking tot die persoonsgegevens. Dit beleid is van toepassing op persoonlijke gegevens. Gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u een van onze websites bezoekt, waaronder www.rustoleumcolours.fr (gezamenlijk "Website"), wanneer u een van onze zakelijke sites of faciliteiten bezoekt, of wanneer u contact met ons opneemt of met ons in interactie treedt.

Voor de doeleinden van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming wordt het Bedrijf beschouwd als de "Gegevensbeheerder" met betrekking tot de Persoonsgegevens die het verzamelt, gebruikt en beheert in overeenstemming met dit Beleid. Het bedrijf maakt deel uit van een multinationale groep van gelieerde bedrijven die databases heeft in verschillende landen, waarvan sommige worden beheerd door gelieerde bedrijven en andere door derden namens het bedrijf of zijn dochterondernemingen. Voordat u ons persoonlijke gegevens verstrekt of onze website bezoekt, moet u dit beleid in zijn geheel lezen en ervoor zorgen dat u zich goed voelt bij onze privacypraktijken en akkoord gaat met de voorwaarden en bepalingen die hierin zijn opgenomen.

Houd er rekening mee dat onze website links naar andere websites kan bevatten. Deze sites van derden vallen niet onder dit beleid en we raden u aan het privacy- en beveiligingsbeleid te raadplegen van elke website die u bezoekt. Wij zijn alleen verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en veiligheid van de gegevens die wij verzamelen en hebben geen controle over de handelingen van derden met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Raadpleeg de onderstaande verklarende woordenlijst voor een verklaring van de termen die in dit beleid worden gedefinieerd.

Van wie verzamelen we persoonlijke gegevens?

Het bedrijf verzamelt persoonsgegevens van verschillende personen in het kader van zijn zakelijke activiteiten, waaronder de volgende:

 • Vertegenwoordigers van onze leveranciers, klanten en andere zakelijke contacten.
 • Contractanten en soortgelijke werknemers.
 • Mensen die onze website gebruiken of bezoeken.
 • Consumenten en klanten.
 • Bezoekers van onze gebouwen of faciliteiten.
 • Werkzoekenden.
 • Personen die gerelateerd zijn aan of anderszins verbonden zijn met werknemers van ons bedrijf.
 • Personen die op enigerlei wijze contact met ons opnemen.


Hoe we persoonlijke gegevens verzamelen

We verkrijgen persoonlijke gegevens die u bewust en vrijwillig aan ons verstrekt, zowel in een online als offline context. Wanneer personen bijvoorbeeld de volgende activiteiten ondernemen, verzamelen we over het algemeen hun persoonlijke gegevens:

 • Onze website gebruiken of openen en/of een van onze webformulieren invullen (bijvoorbeeld via onze "Stel een vraag aan de expert"-service).
 • Contact opnemen met onze klantenservice of op een andere manier informatie aanvragen.
 • Bezoek onze vestigingen.
 • Een bestelling plaatsen of een aankoop doen bij het bedrijf.
 • Ons uw contactgegevens te verstrekken via een visitekaartje of anderszins.
 • Een enquête invullen of ons feedback geven.
 • Met ons communiceren via sociale netwerksites, applicaties van derden of soortgelijke technologieën.
 • Een van onze balies op een beurs bezoekt.

We kunnen ook persoonsgegevens verzamelen van bronnen van derden. We kunnen bijvoorbeeld informatie verzamelen van uw werkgever; openbaar beschikbare bronnen; onze dienstverleners, leveranciers en andere zakelijke contacten voor de hierin beschreven doeleinden.

De categorieën persoonsgegevens die we verzamelen

Het Bedrijf kan een reeks persoonsgegevens van of over u verzamelen in het kader van onze zakelijke activiteiten, zoals de volgende:

 • Identiteitsgegevens , zoals uw naam, titel, bedrijfs-/organisatienaam, e-mailadres, telefoon- en faxnummers en fysiek adres (inclusief straat, stad, staat, postcode en/of land). Als u een van onze bedrijfslocaties persoonlijk bezoekt, kunnen we u vragen om u aan te melden en uw naam, kenteken, rijbewijsnummer of andere informatie te verstrekken.
 • Zakelijke contactgegevens , zoals informatie over andere werknemers, eigenaren, directeuren, functionarissen of contractanten van een externe organisatie (bijv. bedrijf, vennootschap, partnerschap, eenmanszaak, non-profit of overheidsinstantie) waarmee we zakelijke activiteiten uitvoeren of kunnen uitvoeren.
 • Marketing- en communicatiegegevens, waaronder uw marketingvoorkeuren en abonnementen op onze publicaties.
 • Transactiegegevens , met inbegrip van aanvragen en bestellingen voor onze producten en diensten en details van betalingen aan en van u, met inbegrip van bestelgeschiedenis en informatie die nodig is om betalingstransacties te faciliteren.
 • Feedback en opmerkingen van klanten, enquêtes en soortgelijke aanbevelingen, waaronder opmerkingen over onze website, producten, diensten en gegevensverwerkingspraktijken.
 • Gebruiksgegevens, waaronder informatie over hoe u onze website gebruikt, de pagina's die u bekijkt, de koppelingen waarop u klikt, de documenten die u opent, de datum en tijd waarop u de website opent, de website vanwaar u naar onze website bent gelinkt en andere acties die op de website worden ondernomen. We kunnen ook Gebruiksgegevens verzamelen als u onze internetdiensten benadert vanaf een bedrijfslocatie of -faciliteit.
 • Technische gegevens, zoals uw IP-adres (Internet Protocol), browsertype en -mogelijkheden, taal en besturingssysteem. Zie hieronder voor meer informatie over de cookies die we op onze website gebruiken. We kunnen ook technische gegevens verzamelen als u toegang krijgt tot onze internetdiensten vanaf een site of faciliteit van het bedrijf.
 • Biometrische gegevens, zoals beschreven in het gedeelte over biometrische gegevens hieronder.

Als u de door het Bedrijf gevraagde persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij u mogelijk niet de gevraagde dienst leveren of een transactie uitvoeren, en u gaat ermee akkoord dat het Bedrijf niet aansprakelijk is voor acties die hieruit voortvloeien.

Doeleinden van gegevensverwerking

In het algemeen verwerkt het Bedrijf persoonlijke gegevens voor een groot aantal doeleinden, waaronder de volgende:

 • Om u informatie te verstrekken over en te reageren op uw aanvragen voor producten en diensten.
 • Om uw vragen te beantwoorden of te reageren op uw opmerkingen of verzoeken.
 • Om onderzoek te doen en reclame te maken.
 • Om contact met u op te nemen over verbeterde producten of productgebruik.
 • Om u te voorzien van e-nieuwsbrieven; e-mail of andere mededelingen.
 • Om u in staat te stellen deel te nemen aan online ondersteuningsdiensten of "Stel een vraag aan de expert"-diensten.
 • Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in uw diensten en om u informatie te geven over soortgelijke producten en diensten die interessant voor u kunnen zijn.
 • Om garanties te beheren
 • Om met u en derden te communiceren.
 • Om uw deelname aan promoties, prijstrekkingen of toestemmingen mogelijk te maken.
 • Om onze website te beheren en onze producten en diensten te helpen verbeteren.
 • Om u in staat te stellen problemen met onze website te melden.
 • Om analyses uit te voeren met betrekking tot het gebruik van onze website.
 • Om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving of andere juridische of administratieve processen.
 • Om de veiligheid van de bedrijfsmiddelen, -locaties en -terreinen beter te waarborgen.
 • Om onze wettelijke, regelgevende en commerciële belangen te verdedigen.
 • Om de gezondheid en veiligheid te beschermen van werknemers, uitzendkrachten, aannemers, bezoekende agenten of andere personen die onze bedrijfslocaties of -faciliteiten bezoeken, bijvoorbeeld tijdens een pandemie of andere noodsituatie op het gebied van gezondheid.
 • Voor andere zakelijke doeleinden, waaronder het onderhandelen over, het aangaan van en het uitvoeren van contracten, het beheren van rekeningen en records, het aanpassen van gelicentieerde content (zoals uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden van de Website), het ondersteunen van activiteiten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, juridische, regelgevende en interne onderzoeken, algemene zakelijke doeleinden en schuldadministratie.

Houd er rekening mee dat u niet met ons kunt communiceren via de links "Contact" of "Ondersteuning" op de Website of per e-mail zonder bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Als u contact met ons of onze serviceproviders opneemt, wordt een verslag van die sessie of correspondentie bewaard in overeenstemming met het toepasselijke beleid en/of de toepasselijke wetgeving.

Talentmanagement en werving

Wanneer u via onze website of op een andere manier solliciteert naar een baan, verzamelen we aanvullende persoonlijke gegevens over u die specifiek zijn voor die baan, zoals uw kwalificaties, arbeidsverleden, referenties van derden en gespreksnotities. We kunnen u ook om andere informatie vragen, zoals uw interesses en het soort banen waarin u geïnteresseerd bent. Alle persoonsgegevens die u ons verstrekt in verband met een sollicitatie worden verwerkt in overeenstemming met dit beleid en eventuele andere privacyverklaringen die bij de vacature horen waarop u solliciteert.

Wettelijke basis voor verwerking

Om te voldoen aan bepaalde toepasselijke wetten inzake gegevensprivacy, is het bedrijf verplicht om de wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens te definiëren. In overeenstemming met de doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken, zoals hierboven uiteengezet, zal de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens door het Bedrijf over het algemeen een van de volgende zijn, die elkaar niet uitsluiten.

 • Voor de uitvoering van een contract dat we met u of anderen hebben gesloten, of om op uw verzoek actie te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract.
 • Om het bedrijf of de legitieme zakelijke belangen van onze derden te ondersteunen (bijvoorbeeld het onderhouden en promoten van ons bedrijf door mogelijkheden voor feedback van klanten te bieden).
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
 • Met uw toestemming.

Locatie van gegevens

Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in de Verenigde Staten en maakt deel uit van een multinationale groep van gelieerde bedrijven die databases heeft in verschillende landen, waarvan sommige worden beheerd door gelieerde bedrijven en sommige worden beheerd door derden namens het bedrijf of een van onze gelieerde bedrijven. We kunnen uw persoonlijke gegevens overdragen aan een of meer van deze databases buiten het land waar u gevestigd bent, mogelijk met inbegrip van landen die mogelijk geen passend beschermingsniveau voor uw persoonlijke gegevens vereisen in vergelijking met het niveau dat in uw land wordt geboden, in welk geval de persoonlijke gegevens beschikbaar kunnen zijn voor overheidsinstanties in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en wettelijke bevelen in dergelijke buitenlandse rechtsgebieden. Het bedrijf en zijn filialen hebben redelijke en passende controles geïmplementeerd zoals vereist door de toepasselijke wetgeving om het bezit en de overdracht van persoonsgegevens te beschermen. Als u in de EER of het Verenigd Koninkrijk woont, kunt u via het onderstaande e-mailadres een kopie aanvragen van de waarborgen die wij hanteren om uw persoonlijke gegevens en privacyrechten in deze omstandigheden te beschermen. Door het bedrijf persoonlijke gegevens te verstrekken, stemt u hierbij in met de grensoverschrijdende overdracht ervan in overeenstemming met dit beleid.

Delen en openbaar maken van persoonlijke gegevens

Het bedrijf kan uw persoonlijke gegevens delen of openbaar maken binnen het bedrijf, aan gelieerde bedrijven en dochterondernemingen, en aan geselecteerde derden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Hieronder volgen voorbeelden van hoe uw persoonlijke gegevens gedeeld kunnen worden en de redenen en doeleinden voor dergelijke activiteiten:

Het Bedrijf kan uw persoonsgegevens delen met werknemers en andere functionarissen en vertegenwoordigers binnen onze moedermaatschappij, dochterondernemingen en filialen die een "noodzaak hebben om dergelijke gegevens te kennen" om zakelijke of wettelijke redenen, bijvoorbeeld om een administratieve functie uit te voeren, zoals het verwerken van een factuur, of om een verzoek te behandelen dat u hebt ingediend bij de betreffende afdeling of filiaal.

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan derden, waaronder: wetshandhavings- en regelgevende instanties; adviseurs en consultants van het bedrijf; IT-serviceproviders; derden die door het bedrijf zijn ingeschakeld om de door u gevraagde diensten te verlenen om intellectuele eigendomsrechten te beschermen van materiaal dat wordt weergegeven of anderszins beschikbaar is op de website van het bedrijf; om juridisch of ander professioneel advies in te winnen; om te reageren op een wettelijk verzoek of te voldoen aan een wettelijke verplichting; of om het beleid van het bedrijf of de gebruiksvoorwaarden van de website af te dwingen.

We kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan derden in het geval we een bedrijf of activa verkopen, kopen of samenvoegen, inclusief aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa.

Met uw toestemming kunnen we uw persoonsgegevens doorgeven aan derden die producten aanbieden die interessant voor u kunnen zijn. Deze bedrijven kunnen dan rechtstreeks contact met u opnemen om u producten of monsters, gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie aan te bieden of om uw feedback te vragen over producten en programma's die voor u interessant kunnen zijn.

Onze werknemers kunnen persoonlijke apparaten gebruiken om toegang te krijgen tot onze systemen die uw persoonlijke gegevens bevatten, zodat uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen door of aan serviceproviders die een contract hebben met onze werknemers voor cellulaire gegevens overal ter wereld.

We kunnen verplicht worden om uw persoonlijke gegevens te delen om te voldoen aan een gerechtelijk bevel, wet of juridische procedure, inclusief om te reageren op verzoeken van de overheid of regelgevende instanties. We kunnen persoonlijke gegevens openbaar maken als we reden hebben om aan te nemen dat openbaarmaking noodzakelijk is om de rechten van het bedrijf af te dwingen, inclusief tegen jou of een derde partij, voor wanbetaling, schending van een overeenkomst met ons, of om anderszins onze zakelijke belangen te ondersteunen. We kunnen uw persoonlijke gegevens delen om de veiligheid van het bedrijf, onze klanten of anderen te beschermen; of om letsel aan of inmenging in onze rechten of eigendommen, of de rechten of eigendommen van andere gegevensverwerkers of anderen die door dergelijke activiteiten kunnen worden geschaad, te voorkomen. Tenzij anderszins wettelijk toegestaan,

Voor zover u met het bedrijf een overeenkomst aangaat om u, of een derde partij, een van de hierin beschreven diensten of prestaties te leveren, stemt u hierbij in met de openbaarmaking van uw persoonsgegevens aan een derde partij die het bedrijf redelijkerwijs van toepassing acht. voor de levering van de diensten of prestaties, op voorwaarde dat de derde partij de persoonsgegevens niet ook verkoopt, tenzij een dergelijke openbaarmaking in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Beveiliging van gegevens

Het Bedrijf neemt redelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging of verlies en onbevoegde toegang, vernietiging, misbruik, wijziging of openbaarmaking. Geen enkel informatiesysteem kan echter volledig veilig zijn, dus we kunnen de absolute veiligheid van uw persoonlijke gegevens niet garanderen. Bovendien zijn wij niet verantwoordelijk voor de beveiliging van persoonsgegevens die u naar ons verzendt via systemen of netwerken die door derden worden beheerd, waaronder internet en draadloze netwerken. U verstrekt het Bedrijf alle informatie, inclusief persoonlijke gegevens, op eigen risico en u stemt er hierbij mee in dat, voor zover wettelijk toegestaan, het Bedrijf niet verantwoordelijk of anderszins aansprakelijk is voor gegevensincidenten die de vertrouwelijkheid, integriteit of veiligheid van uw persoonlijke gegevens in gevaar kunnen brengen.

Bewaren van gegevens

We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang we ze nodig hebben voor de hierboven beschreven doeleinden, en deze periode zal daarom variëren afhankelijk van uw interacties met ons en het land waarin de persoonlijke gegevens worden verwerkt. Als u bijvoorbeeld een aankoop bij ons hebt gedaan, bewaren we uw aankoopgegevens gedurende de periode die nodig is voor facturering, belasting, garantie en aansprakelijkheid. We kunnen ook de correspondentie met u bewaren (bijvoorbeeld als u een klacht over een product hebt ingediend) zolang als nodig is om ons te beschermen tegen een juridische claim. Houd er rekening mee dat wanneer u zich afmeldt voor onze marketingcommunicatie, we uw e-mailadres bewaren om ervoor te zorgen dat we u in de toekomst geen marketinge-mails meer sturen.

Uw rechten en verantwoordelijkheden

U bent uitsluitend gemachtigd, en stemt er hierbij mee in, om persoonlijke gegevens bekend te maken of anderszins te verstrekken aan het bedrijf als dergelijke persoonlijke gegevens nauwkeurig, betrouwbaar en relevant zijn voor onze relatie, en uitsluitend voor zover een dergelijke bekendmaking of verstrekking niet in strijd is met toepasselijke wetten, statuten of regelgeving inzake gegevensbescherming, of inbreuk maakt op iemands rechten of privileges op het gebied van gegevensprivacy. Bepaalde wetten inzake gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EER) en de California Consumer Privacy Act (VS), geven personen de hieronder beschreven rechten. Als u zich in de EER bevindt, een inwoner van Californië bent of op een andere manier deze rechten hebt gekregen en deze wilt uitoefenen in verband met uw Persoonsgegevens die het Bedrijf (of een serviceprovider of verwerker die namens ons optreedt) in ons bezit, bewaring of beheer heeft, neem dan contact met ons op, of laat uw gemachtigde contact met ons opnemen, volgens de onderstaande instructies. In het geval dat u, of uw gemachtigde agent namens u, een verzoek om gegevens indient, erkent u (en uw gemachtigde agent) en stemt u ermee in, op straffe van meineed, dat u (of de gemachtigde agent van) de consument bent wiens gegevens het onderwerp zijn van het verzoek. We reageren op elk verzoek om gegevens binnen de wettelijk vereiste tijd en kunnen kosten in rekening brengen om uw verzoek te vergemakkelijken, voor zover wettelijk toegestaan. Als u of een gevolmachtigde agent namens u een verzoek doet voor uw persoonlijke gegevens, zullen wij uw identiteit of die van uw gevolmachtigde agent controleren met de mate van zekerheid die wettelijk vereist is voordat wij uw verzoek verwerken. Het Bedrijf kan u bijvoorbeeld vragen om ten minste twee of drie items van Persoonsgegevens te matchen die we eerder van u hebben verzameld voordat we toegang verlenen of specifieke items of categorieën van Persoonsgegevens verwijderen, of anderszins op uw verzoek reageren. Wij kunnen de gemachtigde ook vragen om schriftelijke documentatie waaruit zijn bevoegdheid om namens u te handelen blijkt. De privacyrechten die worden verleend onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn niet absoluut en het Bedrijf kan gerechtigd zijn om geen actie te ondernemen, of om zijn gegevensverwerkingsactiviteiten aan te passen, als reactie op een gegevensverzoek dat u bij ons indient. We kunnen ook eisen dat de gemachtigde schriftelijke documentatie overlegt waaruit zijn bevoegdheid blijkt om namens u te handelen. De privacyrechten die worden verleend onder de wetten op gegevensbescherming zijn niet absoluut en het bedrijf kan het recht hebben om geen actie te ondernemen, of om zijn gegevensverwerkingsactiviteiten aan te passen, als reactie op een gegevensverzoek dat u bij ons indient. We kunnen ook eisen dat de gemachtigde schriftelijke documentatie overlegt waaruit zijn bevoegdheid blijkt om namens u te handelen. De privacyrechten die worden verleend onder de wetten op gegevensbescherming zijn niet absoluut en het Bedrijf kan gerechtigd zijn om geen actie te ondernemen of om zijn gegevensverwerkingsactiviteiten aan te passen als reactie op een door u ingediend verzoek om gegevens.

Marketing en uitschrijving

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor marketingdoeleinden. Als u op enig moment besluit dat u niet langer marketingcommunicatie van ons wenst te ontvangen, hetzij per e-mail, telefoon of post, kunt u zich afmelden voor het ontvangen van dergelijke communicatie door te klikken op de link "unsubscribe" onderaan elke marketinge-mail en uw voorkeuren bij te werken, of door contact met ons op te nemen via dataprotection[at]rustoleum.eu. Sommige rechtsgebieden geven personen het recht om bepaalde informatie op te vragen met betrekking tot onze bekendmaking van persoonlijke gegevens aan derden voor direct marketing doeleinden. Voor zover wij weten, delen wij geen persoonlijke gegevens met derden waarvan wij redenen hebben om aan te nemen dat zij deze informatie gebruiken voor hun eigen direct marketing doeleinden.

Je gegevens corrigeren

Het is erg belangrijk om je persoonlijke gegevens accuraat en up-to-date te houden. Onnauwkeurige of onvolledige informatie kan van invloed zijn op ons vermogen om u relevante diensten te verlenen. Breng ons op de hoogte van wijzigingen in uw persoonlijke gegevens via dataprotection[at]rustoleum.eu.

Toegang tot en overdracht van persoonlijke gegevens

Bepaalde wetten inzake gegevensbescherming geven personen het recht om de persoonlijke gegevens die we over hen hebben verzameld te kennen en in te zien, inclusief de categorieën en specifieke elementen van persoonlijke gegevens die we hebben verzameld; de categorieën bronnen waarvan persoonlijke gegevens zijn verzameld; het commerciële of zakelijke doel voor het verzamelen van persoonlijke gegevens; de categorieën derden met wie we persoonlijke gegevens hebben gedeeld, bekendgemaakt of verkocht en het doel daarvoor. Daarnaast geven sommige rechtsgebieden personen het recht om te vragen dat het bedrijf, waar mogelijk, persoonlijke gegevens in bepaalde vormen en formaten overdraagt.

Wissen en wissen van persoonlijke gegevens. Bepaalde gegevensbeschermingswetten geven personen het recht om te verzoeken dat wij (en elke toepasselijke serviceprovider of verwerker die namens ons handelt) uw persoonlijke gegevens in ons bezit, bewaring of beheer wissen.

Bezwaar tegen verwerking. Bepaalde wetten inzake gegevensbescherming geven personen het recht om bezwaar te maken tegen de manier waarop het bedrijf bepaalde soorten verwerkingen uitvoert waarbij uw persoonsgegevens betrokken zijn, inclusief wanneer we ons voor dergelijke verwerkingen beroepen op een legitiem zakelijk belang of ons bezighouden met direct marketing.

Beperking van verwerking. U kunt het recht hebben om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld in omstandigheden waarin de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist.

Signalen niet opvolgen. Sommige webbrowsers kunnen "do not track"-signalen verzenden naar websites waarmee de gebruiker communiceert. Door verschillen in de manier waarop webbrowsers deze functionaliteit integreren en activeren, is het niet altijd duidelijk of gebruikers de intentie hebben om deze signalen door te geven of zich er zelfs maar van bewust zijn. We reageren momenteel niet op deze signalen.

Antidiscriminatie. Bepaalde gegevensbeschermingswetten bepalen dat het organisaties verboden is om personen te discrimineren bij de uitoefening van hun privacyrechten. Onder geen enkele omstandigheid heeft het bedrijf de intentie om individuen te discrimineren om welke reden dan ook, inclusief voor het uitoefenen van een recht op vertrouwelijkheid van gegevens.

Personen met een handicap. Het Bedrijf streeft ernaar dat iedereen toegang heeft tot informatie over onze producten en diensten, inclusief dit Beleid. Neem contact met ons op als u wilt dat dit beleid in een andere vorm wordt aangeboden en we zullen commercieel gezien redelijke stappen ondernemen om aan uw behoeften te voldoen.

Klachten. Sommige wetten inzake gegevensbescherming geven personen het recht om een klacht in te dienen over de verwerking door een organisatie bij de overheid of regelgevende instanties. Personen in de EER hebben bijvoorbeeld het recht om een klacht in te dienen bij de relevante gegevensbeschermingsautoriteit, waarvan een lijst kan worden gevonden op: edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en .

Persoonsgegevens van kinderen

De Website en de Services zijn niet bedoeld voor "kinderen", die anders kunnen worden gedefinieerd onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. We verwerken niet bewust informatie van kinderen jonger dan zestien (16) jaar zonder toestemming van hun ouders of wettelijke voogden en het is u hierbij verboden om dergelijke informatie aan het Bedrijf te verstrekken. In het geval dat dergelijke informatie wordt verzameld, is dit puur toevallig en onvrijwillig. Door onze website te gebruiken of ons op een andere manier persoonlijke gegevens te verstrekken, verklaart u hierbij dat u ouder bent dan zestien (16) jaar en dat de persoonlijke gegevens geen betrekking hebben op een persoon jonger dan zestien (16) jaar.

Biometrische gegevens

Waar toegestaan door de wet en in bepaalde beperkte omstandigheden kan het bedrijf biometrische gegevens en andere biometrische identificatiemiddelen verzamelen met betrekking tot onze klanten, leveranciers, dienstverleners, werknemers, tijdelijke werknemers, onderaannemers of agenten, bijvoorbeeld tijdens een pandemie of andere noodsituatie. Het bedrijf kan camera's, kiosken en soortgelijke apparaten gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en te gebruiken die is afgeleid van het scannen van de gezichtsgeometrie van een persoon (d.w.z. biometrische identificatiemiddelen) om temperatuurscontrole te vergemakkelijken als onderdeel van de gezondheids- en veiligheidscontroleprogramma's van het bedrijf. en andere veiligheidsgerelateerde doeleinden. In andere omstandigheden kan het bedrijf dezelfde soort gegevens verzamelen van personen die toegang hebben tot gevoelige gebieden van de bedrijfsfaciliteiten of voor andere administratieve taken (bijv. tijdregistratie) of beveiligingsfuncties en -doeleinden. Het bedrijf zal dergelijke biometrische kenmerken niet langer bewaren dan wettelijk is toegestaan, maar in geen geval langer dan één (1) jaar na de laatste interactie van de betrokkene met het bedrijf. Het bedrijf zal protocollen implementeren en onderhouden voor de beveiliging en permanente vernietiging, of verwijdering, van biometrische identificatiemiddelen op een manier die in overeenstemming is met de toepasselijke privacywetgeving.

Informatie over niet-persoonlijke gegevens en cookies

Niet-persoonlijke gegevens zijn gegevens die u niet direct of indirect als individu identificeren. Het bedrijf kan, direct of via derden, automatisch bepaalde soorten niet-persoonlijke gegevens van u verzamelen wanneer u de website van het bedrijf gebruikt. We kunnen ook niet-persoonlijke gegevens verzamelen die u vrijwillig verstrekt, zoals informatie in het antwoord op een vragenlijst of enquête.

We kunnen niet-persoonlijke gegevens delen met andere derden die hierboven niet zijn beschreven. Wanneer we dit doen, kunnen we informatie aggregeren of de-identificeren zodat een derde partij de gegevens waarschijnlijk niet kan koppelen aan u, uw huishouden, uw computer of uw apparaat. Aggregatie betekent dat we de niet-persoonlijke gegevens van veel mensen combineren, zodat de gegevens niet slechts op één persoon betrekking hebben. De-identificatie betekent dat we proberen bepaalde informatie te verwijderen of te wijzigen die gebruikt zou kunnen worden om gegevens aan een specifiek individu te koppelen.

Met uitzondering van de persoonsgegevens die het Bedrijf van u kan verzamelen zoals beschreven in dit Beleid, worden alle materialen, informatie of andere communicatie die u verzendt, uploadt of plaatst op de Website of e-mailt naar het Bedrijf ("Mededelingen") beschouwd als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Het Bedrijf is niet verplicht om de vertrouwelijkheid van Mededelingen te handhaven of om zich ervan te onthouden deze bekend te maken. Het Bedrijf is niet verplicht en is vrij om de Mededelingen en alle gegevens, afbeeldingen, geluiden, tests, productideeën, suggesties of verbeteringen en alles wat daarin vervat is, te kopiëren, bekend te maken, te distribueren, op te nemen en anderszins te gebruiken voor commerciële of niet-commerciële doeleinden.

In het algemeen kunt u de website bezoeken zonder het Bedrijf te vertellen wie u bent en zonder persoonlijke gegevens over uzelf te verstrekken. Het bedrijf en bedrijven die diensten verlenen aan of namens het bedrijf kunnen echter verschillende technologieën gebruiken, zoals cookies en webbakens (1x1 pixels), om niet-persoonlijk identificeerbare gegevens te verzamelen na uw bezoek. We zullen expliciet uw toestemming vragen voor het gebruik van cookies op onze website. Cookies worden gebruikt om algemene gebruiks- en volumestatistieken te verzamelen. U kunt het gebruik van cookies via uw browser regelen (ga naar www.aboutcookies.org voor meer informatie); als u echter cookies weigert, kan het zijn dat uw mogelijkheden om onze website te gebruiken geheel of gedeeltelijk worden beperkt. Naast het gebruik van cookies gebruiken we Google Analytics om trends te analyseren, de website te beheren, bewegingen op de website te volgen en demografische informatie te verzamelen over ons gebruikersbestand als geheel. Ga naar tools.google.com/dlpage/gaoptout om het bijhouden van Google Analytics op alle websites uit te schakelen. We gebruiken ook tools van Addthis.com. Meer informatie over hun cookie- en privacybeleid vindt u op www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html. Ze kunnen ook niet-persoonlijke gegevens die zijn afgeleid van onze reclamecampagnes gebruiken en openbaar maken voor rapportagedoeleinden, voor het plannen en optimaliseren van de levering van content en natuurlijk kunnen ze dit doen als ze hiertoe wettelijk verplicht zijn. Het bedrijf mag alle informatie die via zijn website wordt verkregen gebruiken voor rechtmatige doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen, gebruiken en beschikbaar stellen aan derden (gratis of tegen betaling) van geaggregeerde informatie met betrekking tot trends, producten, veiligheid/privacy. trends en onderzoek, het bijhouden en rapporteren van interne gegevens, het meten van en rapporteren over leren, prestaties en andere statistische informatie met betrekking tot enig aspect van de Website, behalve dat het Bedrijf geen geaggregeerde gegevens zal rapporteren op een manier waardoor dergelijke informatie redelijkerwijs kan worden geïdentificeerd aan een gebruiker.

Functies voor sociale media

Onze website kan ook functies voor sociale media of leadgeneratie bevatten, zoals Facebook- of Twitterknoppen en widgets, zoals de knop "Delen". Deze functies kunnen uw IP-adres verzamelen, de pagina die u op onze website bezoekt en een cookie instellen om de functie goed te laten functioneren. Functies en widgets voor sociale netwerken en leadgeneratie worden mogelijk gehost door een derde partij. Uw interacties met deze functies en widgets vallen onder het privacybeleid van het bedrijf dat ze aanbiedt. Ga voor meer informatie naar een van de volgende sites: www.aboutads.info/choices/ , optout.networkadvertising.org of www.youronlinechoices.eu .

Vragen en klachten

Als u een probleem of klacht hebt over de manier waarop het bedrijf uw persoonlijke gegevens heeft gebruikt, of als u uw rechten op het gebied van gegevensbescherming volgens de wet wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via een van de volgende adressen: dataprotection@rustoleum.eu, https://rustoleumcolours.nl/contact/ of +33 (0) 1 30 40 00 44 / +32 (0)13 460 200.

 

Wijzigingen in dit beleid

We behouden ons het recht voor dit beleid op elk moment te wijzigen of aan te passen door het herziene beleid op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om het beleid te lezen telkens wanneer u informatie indient of een bestelling bij ons plaatst.

Definities

Gegevensbeheerder: Een partij die het doel en de middelen van gegevensverwerking bepaalt.

Gegevensbeschermingsautoriteit: De bevoegde toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor privacy- of gegevensbeschermingskwesties in het rechtsgebied van de Onderneming en/of Affiliate;

Europese Economische Ruimte (EER): De EER omvat alle lidstaten van de Europese Unie, evenals IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. In het kader van dit beleid omvat de EER ook het Verenigd Koninkrijk als dit land de Europese Unie verlaat.

Persoonlijke informatie: Informatie die onderworpen is aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon en die namen, adressen, e-mailadressen, toepassingen, informatie over gebruikersaccounts, correspondentie, informatie over webbrowsing (bijvoorbeeld gegevens die zijn gekoppeld aan een bepaalde cookie) en IP-adressen kan omvatten, voor zover dergelijke informatie aan een persoon kan worden gekoppeld.

Verwerking: Alles doen met persoonlijke gegevens; dit omvat het verzamelen, opslaan, openen, combineren met andere gegevens, delen met derden of zelfs verwijderen.

Laatst bijgewerkt op 8 september 2020